על אודות

במבט לאחור על מהלך החיים המקצועי שלי, אני מסמנת כנקודת מפנה את המפגש שלי עם נשים שורדות אלימות בני זוג בסדנאות לשיקום תעסוקתי שהעברתי.

החשיפה לחסמים הייחודים בבואן להתפתח מבחינה מקצועית ואישית כמו גם ההזדמנויות, ניתבה אותי בפיתוח המחקר ׳עובדות בצל אלימות׳. התשוקה שלי לשלב מחקר ומדיניות הובילה אותי לפוסט דוקטורט יישומי - ׳ממשק׳, שבו השתלבתי כיועצת מדעית במשרד להגנת הסביבה.

במסגרת זו התמחתי במדיניות משבר האקלים ופיתחתי כלי מדיניות לגבי האופן שבו עלינו להיערך כחברה לשינוי האקלים. היום אני משלבת בין התחומים ופועלת לחיבור בין נושאים סביבתיים וחברתיים, ובפרט בין אירועי חירום אקלימי ואלימות מגדרית.

כחלק מקידום החיבור אני יוזמת מחקרים שבוחנים זאת ופועלת בראש צוות סביבה וחברה בצוותי המומחים למשבר במתן המלצות לממשלה ליציאה ולהתאוששות חברתית וסביבתית ממשבר הקורונה. במקביל אני מקדמת את הידע בתחום אלימות בני זוג דרך פיתוח הכשרות לעובדי רווחה בשיתוף מטה משרד הרווחה.

החזון: הטמעת החשיבה לשוויון מגדרי בעיצוב מדיניות חברתית וסביבתית ובפיתוח תוכניות ברמה הלאומית והקהילתית

קישור לכתבה עליי שמסכמת את החזון שלי על חשיבות החיבור בין סביבה לחברה >>

אופציה 2 אודות ראשונה copy

ההשפעה שלי על עיצוב מדיניות בתחומי חברה וסביבה כוללת עבודת מחקר, שטח ומטה בנושא. וכן גיבוש של מסמך מדיניות, המפרט פעולות לפיתוח חוסן חברתי במצבי משבר, וכולל פתרונות מעשיים להתמודדות עם העליה באלימות מגדרית במצבי חירום אקלימי.

d5de7871-7c82-49e2-94b8-9902561f3f39

ההשפעה של קרני על הסביבה בישראל: מסמך מדיניות למיפוי אוכלוסיות פגיעות למשבר האקלים

קרני כתבה מסמך מדיניות לבקשת המִנהלת לשינוי אקלים ולשימושה, הכולל מיפוי של האוכלוסיות הפגיעות למשבר האקלים בישראל. במהלך השנה ביצעה קרני סקירה רחבה של ספרות מחקרית ומסמכי מדיניות בין-לאומיים, והמסמך מתבסס על סקירה זו.

logo_karni

"במסע שלי גיליתי, שאלימות בני זוג הינה תופעה רחבה הרבה יותר מהמקום שהיא מקבלת בשיח החברתי והציבורי, מצאתי שעלינו להתבונן בה לא רק כבעיה אישית, אלא מתוך ההקשר החברתי, התרבותי, המוסדי והחוקי, שמזינים אותה ומאפשרים לה להמשיך להתקיים"
ד״ר קרני קריגל