▕ההֶקְשֵׁר חברתי שמאפשר לאלימות בני זוג להתקיים

הזרעים הראשונים לעיסוק בתחום אלימות בני זוג נבטו מתוך עבודה בשטח במרכזים למניעת אלימות במשפחה ומתוך מפגשים אישיים עם נשים שורדות אלימות. החשיפה למהלכי חייהן המורכבים, לחסמים הרבים בדרך לשיקום אך גם לעוצמות שלהן ולהזדמנויות, הובילה אותי לפתח מחקר בתחום ולפעול לקידום מדיניות ברמת המטה והשטח במטרה להשמיע את קולן.

במסע שלי גיליתי שהתופעה רחבה הרבה יותר מהמקום שהיא מקבלת בשיח החברתי והציבורי, ושעלינו להתבונן בה לא רק כבעיה אישית, אלא מתוך ההקשר החברתי, התרבותי, המוסדי והחוקי הרחב שמזין אותה ומאפשר לה להמשיך להתקיים. המאמרים שכתבתי חושפים את ההקשרים האלו.

אלימות-1-1024x683 copy

עובדות בצל אלימות:
כיצד נחווית עבודה בשכר בעולמן של נשים שורדות אלימות בני זוג?

המחקר שלי בחן שאלה זו וחשף שהחוויה של נשים, שמצויות במעגל האלימות הזוגית, מהעבודה קשורה להתנסויות ולחוויות מבית וממערכת היחסים בה הן מצויות. עוד נחשף כיצד הקונפליקט בין ערכי המשפחה השמרניים לבין ערכי החברה המודרניים-ליברליים מעצים את האלימות נגדן. המאמר מציג את הדילמה כפי שנחווית בעולמן של נשים המצויות במערכת יחסים זוגית אלימה ומאיר את משמעות המושג איכות העבודה באור חדש.

מאלימות פיזית לאלימות כלכלית מועצמת: מה התפקיד של החוק בישראל למעבר בין סוגים שונים של אלימות בני זוג?

המחקר חושף תהליך חברתי שבו לאחר התערבות מוסדית של רשויות החוק, גברים אלימים משנים את תצורת האלימות לאלימות נסתרת שאינה מקבלת הכרה חוקית, חברתית וציבורית.

להקדים מודעות למכה.

העלייה במקרי האלימות המגדרית היא אחת ההשפעות המושתקות של משבר האקלים. אחד הצעדים הראשונים להעלאת המודעות לנושוא ולשינוי צריך להתחיל בשותפות בין ארגוני סביבה לתנועות פמיניסטיות ולמקדמי מדיניות בממשלה.

▕מאמרים בנושא

עוֹבדות בצל אלימות: משמעויות העבודה בשכר בעולמן של נשים שורדות אלימות בני זוג בעידן של אזרחות שוק

נשים שורדות אלימות בני זוג מצופות למלא אחר החוזה האזרחי, הנוהג כיום במדינות המערב ובכללן בישראל, ולפתח עצמאות כלכלית דרך תעסוקה בשכר. חוזה רווח זה של אזרחות שוק מיושם באמצעות פרקטיקות ניאו-ליברליות, אשר מקדמות השתלבות תעסוקתית של שורדות האלימות דרך [...] קרא עוד

אלימות נגד נשים על ידי בני זוגן, מהווה שדה מחקר מתפתח, הצובר חשיבות הולכת וגדלה כזירה לגיטימית של חקירה מדעית בדיסציפלינות רבות.

במהלך שלושת העשורים האחרונים חלה עלייה בהתעניינות המחקרית בתחום מנקודות מבט שונות ואף התמסדו תוכניות לימוד אקדמיות בנושא, בעיקר בתחומי: הקרימינולוגיה, המשפט, הפסיכולוגיה והעבודה סוציאלית (Adelman & Coker, 2016). התעניינות זו מוסברת בחלקה כתוצר של פעילותה העניפה של התנועה הפמיניסטית, [...] קרא עוד

רקע על המודל המחקרי

נשים שורדות אלימות בני זוג מצופות למלא אחר החוזה האזרחי, הנוהג כיום במדינות המערב ובכללן בישראל, ולפתח עצמאות כלכלית דרך תעסוקה בשכר. חוזה רווח זה של אזרחות שוק מיושם באמצעות פרקטיקות ניאו-ליברליות, אשר מקדמות השתלבות תעסוקתית של שורדות האלימות דרך [...] קרא עוד

הנתיב המוביל מתלות לעצמאות כלכלית בקרב נשים נפגעות אלימות בן זוג:

רקע תיאורטי, חסמים ועקרונות פעולה קרני קריגל 2 ועינת פלד 3 המדיניות הציבורית מעודדת נשים מטופלות רווחה, בכללן נשים נפגעות אלימות בן זוג, לפתח עצמאות כלכלית. ואולם אלה האחרונות נתקלות בחסמים ייחודיים, המקשים עליהן להשתחרר מתלות כלכלית. סקירה ביקורתית של [...] קרא עוד

מאלימות פיזית לאלימות כלכלית מועצמת: מעברים בין סוגי אלימות במהלך חייהן של נשים נפגעות אלימות בני זוג?

רקע אלימות בני זוג היא תופעה רווחת בחברה ומחקרים בשדה לרוב מכירים בתצורות האלימות השונות שמפעילים בני זוג אלימים כדי לבסס את שליטתם הכפייתית על הנשים. אף על פי כן, המחקר הזה הוא הראשון בסוגו שכולל דיון מעמיק בדינמיקת היחסים [...] קרא עוד

סיכום קצר וחומר רקע לקראת פרסום מחקר

רקע מחקר זה הינו הראשון בישראל שמתמקד בהתנסויות מקבילות מהמרחב הפרטי והציבורי של נשים שורדות אלימות בני זוג החיות בקהילה, וחושף את קולן המושתק ומוסתר עד כה. המחקר אימץ מתודולוגיה איכותנית כדי ללמוד מתוך השדה, מתוך ההתנסויות היומיומיות של הנשים, [...] קרא עוד

קישורים למאמרים אקדמיים בתחום אלימות

קריגל, קרני ופלד, עינת. (2016). הנתיב המוביל מתלות לעצמאות כלכלית בקרב נשים נפגעות אלימות בן זוג: רקע תיאורטי, חסמים ועקרונות פעולה. ביטחון סוציאלי, 99, 63-93.

Krigel, Karni & Benjamin, Orly. (2019). Between patriarchal constraints and neoliberal values: Dimensions of job quality for intimate partner violence survivors. Current Sociology, 1 –18.

Krigel, Karni & Benjamin, Orly. (2020). From Physical Violence to Intensified Economic Abuse: Transitions Between the Types of IPV Over Survivors’ Life Courses. Violence Against Women, 1-21. DOI: 10.1177/1077801220940397..

logo_karni

"במסע שלי גיליתי, שאלימות בני זוג הינה תופעה רחבה הרבה יותר מהמקום שהיא מקבלת בשיח החברתי והציבורי, מצאתי שעלינו להתבונן בה לא רק כבעיה אישית, אלא מתוך ההקשר החברתי, התרבותי, המוסדי והחוקי, שמזינים אותה ומאפשרים לה להמשיך להתקיים"
ד״ר קרני קריגל