הנתיב המוביל מתלות לעצמאות כלכלית בקרב נשים נפגעות אלימות בן זוג:

רקע תיאורטי, חסמים ועקרונות פעולה

קרני קריגל 2 ועינת פלד 3
המדיניות הציבורית מעודדת נשים מטופלות רווחה, בכללן נשים נפגעות אלימות בן זוג, לפתח עצמאות כלכלית. ואולם אלה האחרונות נתקלות בחסמים ייחודיים, המקשים עליהן להשתחרר מתלות כלכלית. סקירה ביקורתית של הספרות בתחום מעלה שלוש קטגוריות עיקריות של חסמים: התערבות אקטיבית אלימה ומכוונת של בן הזוג; נזקים בריאותיים בעקבות החשיפה לאלימות; חסמים מוסדיים, חברתיים וארגוניים. זאת ועוד, נראה שרקע של אלימות מגדרית, מעמד חברתי- כלכלי נמוך והשתייכות לקבוצה גזעית/אתנית מודרת מצטלבים עם השפעותיה הישירות והעקיפות של האלימות ומעצימים את הקושי של נשים אלה לפתח עצמאות כלכלית. על רקע חסמים אלה נסקרות במאמר תוכניות התערבות הפועלות לקידום עצמאותן הכלכלית של נשים נפגעות אלימות בן זוג, ומוצעים עקרונות להתערבות בתחום.