מאלימות פיזית לאלימות כלכלית מועצמת: מעברים בין סוגי אלימות במהלך חייהן של נשים נפגעות אלימות בני זוג?

רקע

אלימות בני זוג היא תופעה רווחת בחברה ומחקרים בשדה לרוב מכירים בתצורות האלימות השונות שמפעילים בני זוג אלימים כדי לבסס את שליטתם הכפייתית על הנשים. אף על פי כן, המחקר הזה הוא הראשון בסוגו שכולל דיון מעמיק בדינמיקת היחסים בין סוגי האלימות ובוחן את התנאים המאפשרים שינוי במופעי האלימות לאורך זמן. חשיבותו של דיון זה מתחדדת נוכח ההשלכות ההרסניות לטווח ארוך של אלימות בני זוג על חיי הנשים הנפגעות, הן בהיבטים הבריאותיים והן בהיבטים הכלכליים.

בהתבסס על ראיונות עומק עם 33 נשים שורדות אלימות המאמצים פרספקטיבה של מהלך החיים, המחקר, שהוא הראשון מסוגו שנערך בישראל, חושף את דינמיקת המעברים בין סוגי האלימות שהופנו כלפי השורדות ע"י בני זוגן לאורך מהלך חייהן.

ניתוח נתוני המחקר חושף את תהליך ההכרה שחוות השורדות ובמקביל כיצד פנייתן למוסדות וההכרה הממסדית בביטויי האלימות הפיזית, מהווים נקודת מפנה בתצורות האלימות שמופעלות נגדן. ממצאי המחקר ממשיגים את התנאים המאפשרים מעבר מאלימות פיזית לאלימות כלכלית, שעדיין לא הוכרה ולא התמסדה כבסיס לסנקציות חוקיות וחברתיות.

הממצאים המרכזיים:

המחקר חושף שילוב בין מופעים שונים של אלימות בן זוג שמופעלים לאורך זמן והשלכותיהם לטווח הארוך. בוחן את השאלה: באילו תנאים ביטויי האלימות משנים את תצורתם לאורך מהלך חייהן של הנשים שורדות האלימות, כך שממשיכים לעצב את חייהן.
המחקר מתאר את הדינמיקה של מעבר בין סוגי אלימות (פיזית, מינית, נפשית וכלכלית) שמופעלים ע"י בני זוג לאורך מהלך החיים של שורדות האלימות. וכן מדגיש את התפקיד של (היעדר) החוק במעברים אלו.

ניתוח הנתונים חושף תהליך של שלושה שלבים מרכזיים:

  1. השלב הראשון מתחיל בהבנה הסובייקטיבית של הנשים כי הן חיות תחת אלימות. הבנה זו מתעוררת לרוב מתוך אינטראקציות חברתיות עם אחרים משמעותיים בחייהן. במסגרת תהליך התעוררות זה, ובעיקר לאחר אירוע של אלימות פיזית קשה יחסית, הן נוקטות פעולה לשינוי מצבן.
  2. פניה לרשויות לקבלת סיוע על מנת להגן על עצמן ועל ילדיהן מפני המשך האלימות הפיזית (למשל דרך הוצאת צו הרחקה, תלונה במשטרה, פניה לרשויות הרווחה, יציאה למקלט ועוד).
  3. הפנייה לרשויות לרוב מספקת הגנה מהמשך של אלימות פיזית, אולם אחריה ממשיכה בעוצמה גבוהה יותר אלימות סמויה שאינה מוכרת בחוק (ולרוב גם לא מוכרת בשיח החברתי והציבורי), בעיקר במופעים של אלימות כלכלית מתמשכת ע"י בן הזוג

ההסבר שעולה מהמחקר:

לאחר התערבות החוק, הגברים האלימים מבינים את מגבלות כוחם למול המערכת המוסדית ומשנים את התנהלותם: מצורות גלויות ומוכרות של אלימות לצורות סמויות מן העין הציבורית, החוקית והחברתית (שמתבטאות בעיקר בהפעלת אלימות כלכלית).

ההכרה החוקית באלימות הפיזית ומינית יוצרת אשליה שענישה עליהן מובילה להפסקת האלימות. בעוד שבפועל שורדות האלימות מתארות את המשך השליטה הכפייתית והדיכוי דרך אמצעים כלכליים. ממצאי המחקר מראים כיצד היעדר הכרה ממסדית וחוקית על אלימות כלכלית בפועל חושפת את הנשים להמשך של אופני אלימות שאינם מוכרים בחוק.

עוד עולה מהנתונים כי המשך האלימות הכלכלית ע"י בני הזוג לשעבר בעלת השפעה הרסנית על חיי השורדות ועל האפשרות שישקמו את חייהן בהיבט התעסוקתי, בעיקר נוכח הציפיה מהן לפתח עצמאות כלכלית ללא תלות כלכלית ברווחה וברשויות הסיוע
הממצאים מחזקים את הקריאה לקידום הכרה משפטית באלימות כלכלית ובאופייה המתמשך לאורך שנים. אולם גם מכירים במגבלות כוחה של ההכרה החוקית להמשך צורותיה המגוונות של אלימות בני זוג.