מחקר

אני מאמינה בפיתוח מחקר שפונה לא רק לקהילה המדעית, אלא כזה שגם מפרה את השיח הציבורי ומוביל לקידום מדיניות. הגישה המחקרית שאני מיישמת מתמקדת בתיאור תופעות חברתיות דרך ההתנסויות, החוויות והמשמעויות המוענקות לה ע״י אלו שחווים אותה במהלך חייהם.

אימוץ הגישה הזו מוליד תיאוריות מחקריות שמחוברות לשטח ומעוגנות במציאות החברתית שבה אנו חיים, בעיקר אם זו מציאות שנמצאת בשוליי החברה. שלב המשך בתהליך זה הוא שימוש של מסקנות המחקר כמתווה לקידום מדיניות בתחום.

עובדות בצל אלימות

הציפיה לפתח עצמאות כלכלית דרך תעסוקה בשכר גם מנשים שורדות אלימות בני זוג, מתעלמת מנסיבות חייהן הייחודיות ואף מעצימה את פגיעוּתן. זאת משום שאלימות בן הזוג מהבית חודרת לעולם העבודה והופכת אותו למרחב נוסף, המזין את האלימות המגדרית המופעלת נגדן בשני המרחבים: הביתי והתעסוקתי. ׳עובדות בצל אלימות׳ הוא מחקר המתאר את חוויותיהן משני מרחבים מקבילים אלו. הידע שנאסף אינו ׳רק׳ בגדר סיפורי חיים אישיים, אלא עדויות על מצבי אי צדק חברתי. עדויות שיכולות וצריכות להוות בסיס לשינוי חברתי ומוסדי

אלימות-1-10244x683 copy

המודל לחקר נשים
שורדות אלימות בני זוג

המודל מציע ניתוח המשלב בין הבנת הכוחות הרחבים בתוכם פועלות הנשים ובין אסטרטגיות הפעולה שהן נוקטות. באמצעות תיאור חוויות והתנסויות יומיומיות של נשים שורדות אלימות בני זוג מהמרחב הפרטי והתעסוקתי במקביל, המודל מציע ניתוח שמצד אחד מכיר באלימות זו כתופעה חברתית רחבה ומחפש להבין את הכוחות המוסדיים, התרבותיים והמבניים, המשמרים אותה וממסגרים את מרחב הפעולה של הנשים. בו זמנית הניתוח גם מכיר באסטרטגיות הפעולה ובמו"מ שהן מנהלות בתוך מרחב הפעולה ועל גבולותיו המשתנים.

אימוץ אג׳נדה סביבתית
ומגדרית במחקר ובפעולה

ערים ונשים בתוכן עומדות בחזית ההתמודדות במצבי חירום ומשבר. מדוע הפגיעות של נשים ייחודית וכיצד ערים צריכות להיערך על מנת לתת לכך מענה ולפתח חוסן עירוני-מגדרי? במחקר שאני עורכת אני בוחנת זאת והכתבה המצורפת מתארת זאת.

האם אלימות בני זוג
ועבודה קשורים זה לזה?

בהתבסס על נתונים שאספתי משדה המחקר, פיתחתי מודל שמכונה WAVE Analysis. המודל מתאר את הקשר הבו-זמני ההדדי בין ציר ציר החיים האישיים שכולל קשר זוגי אלים ובין ציר היסטורית העבודה. כל זאת על פני רצף של זמן והתפתחות במהלך החיים. באמצעותו גם ניתן לענות על השאלה באלו תנאים מתאפשר שיקום אישי ותעסוקתי של נשים שורדות אלימות בני זוג.

היחידה לחקר - עוני, סביבה וחברה

יחידת המחקר בנושא עוני, סביבה וחברה, פועלת בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת בר אילן.

היחידה, שאני מובילה יחד עם פרופ׳ אורלי בנימין, שמה לה למטרה לפתח את השיח המחקרי, המדיני והציבורי על אודות הממשק בין סוגיות חברתיות של עוני, אלימות בן זוג, ופוגענות בשוק העבודה, ובין מצבי חירום, בכללם מצבי משבר סביבתי ואקלימי.

לחצו פה ליחידת המחקר

כיצד להפחית אלימות מגדרית בעת אירועי חירום אקלימי?

אחד המחקרים שאנו מגבשות במסגרת היחידה לחקר עוני, סביבה וחברה נוגע להשלכות החברתיות והמגדריות של משבר האקלים. ובפרט כיצד עלינו כחברה להיערך לאירועי אקלים קיצוני (כגון גלי חום קיצוני, שטפונות) המובילים לעליה באלימות מגדרית? מסמך המדיניות שמצורף גם מציע חלופות מדיניים לפתרון

▕מאמרים בנושא

logo_karni

"במסע שלי גיליתי, שאלימות בני זוג הינה תופעה רחבה הרבה יותר מהמקום שהיא מקבלת בשיח החברתי והציבורי, מצאתי שעלינו להתבונן בה לא רק כבעיה אישית, אלא מתוך ההקשר החברתי, התרבותי, המוסדי והחוקי, שמזינים אותה ומאפשרים לה להמשיך להתקיים"
ד״ר קרני קריגל