עוֹבדות בצל אלימות: משמעויות העבודה בשכר בעולמן של נשים שורדות אלימות בני זוג בעידן של אזרחות שוק

נשים שורדות אלימות בני זוג מצופות למלא אחר החוזה האזרחי, הנוהג כיום במדינות המערב ובכללן בישראל, ולפתח עצמאות כלכלית דרך תעסוקה בשכר. חוזה רווח זה של אזרחות שוק מיושם באמצעות פרקטיקות ניאו-ליברליות, אשר מקדמות השתלבות תעסוקתית של שורדות האלימות דרך תוכניות 'מרווחה לעבודה', אולם במקביל גם מצמצמות את אחריות המדינה להגן עליהן מכוחות השוק. מחקר…

קרא עוד

אלימות נגד נשים על ידי בני זוגן, מהווה שדה מחקר מתפתח, הצובר חשיבות הולכת וגדלה כזירה לגיטימית של חקירה מדעית בדיסציפלינות רבות.

במהלך שלושת העשורים האחרונים חלה עלייה בהתעניינות המחקרית בתחום מנקודות מבט שונות ואף התמסדו תוכניות לימוד אקדמיות בנושא, בעיקר בתחומי: הקרימינולוגיה, המשפט, הפסיכולוגיה והעבודה סוציאלית (Adelman & Coker, 2016). התעניינות זו מוסברת בחלקה כתוצר של פעילותה העניפה של התנועה הפמיניסטית, המקדמת את ההכרה כי אלימות בני זוג הינה תופעה חברתית, וכי אי-שוויון חברתי ומגדרי אינו…

קרא עוד

רקע על המודל המחקרי

נשים שורדות אלימות בני זוג מצופות למלא אחר החוזה האזרחי, הנוהג כיום במדינות המערב ובכללן בישראל, ולפתח עצמאות כלכלית דרך תעסוקה בשכר. חוזה רווח זה של אזרחות שוק מיושם באמצעות פרקטיקות ניאו-ליברליות, אשר מקדמות השתלבות תעסוקתית של שורדות האלימות דרך תוכניות 'מרווחה לעבודה', אולם במקביל גם מצמצמות את אחריות המדינה להגן עליהן מכוחות השוק. המתח…

קרא עוד

הנתיב המוביל מתלות לעצמאות כלכלית בקרב נשים נפגעות אלימות בן זוג:

רקע תיאורטי, חסמים ועקרונות פעולה קרני קריגל 2 ועינת פלד 3 המדיניות הציבורית מעודדת נשים מטופלות רווחה, בכללן נשים נפגעות אלימות בן זוג, לפתח עצמאות כלכלית. ואולם אלה האחרונות נתקלות בחסמים ייחודיים, המקשים עליהן להשתחרר מתלות כלכלית. סקירה ביקורתית של הספרות בתחום מעלה שלוש קטגוריות עיקריות של חסמים: התערבות אקטיבית אלימה ומכוונת של בן הזוג;…

קרא עוד

מאלימות פיזית לאלימות כלכלית מועצמת: מעברים בין סוגי אלימות במהלך חייהן של נשים נפגעות אלימות בני זוג?

רקע אלימות בני זוג היא תופעה רווחת בחברה ומחקרים בשדה לרוב מכירים בתצורות האלימות השונות שמפעילים בני זוג אלימים כדי לבסס את שליטתם הכפייתית על הנשים. אף על פי כן, המחקר הזה הוא הראשון בסוגו שכולל דיון מעמיק בדינמיקת היחסים בין סוגי האלימות ובוחן את התנאים המאפשרים שינוי במופעי האלימות לאורך זמן. חשיבותו של דיון…

קרא עוד

סיכום קצר וחומר רקע לקראת פרסום מחקר

רקע מחקר זה הינו הראשון בישראל שמתמקד בהתנסויות מקבילות מהמרחב הפרטי והציבורי של נשים שורדות אלימות בני זוג החיות בקהילה, וחושף את קולן המושתק ומוסתר עד כה. המחקר אימץ מתודולוגיה איכותנית כדי ללמוד מתוך השדה, מתוך ההתנסויות היומיומיות של הנשים, על המשמעויות שהן מייחסות לעבודה בשכר בצל היחסים הזוגיים האלימים. על רקע הציפיה החברתית והממסדית…

קרא עוד